Vidste du, at mange af Markbergs tasker er produceret uden læderspild?

HVAD BETYDER ZERO WASTE?

Markberg har som pionerer opnået zero waste i vores læderproduktion gennem et dedikeret arbejde med at benytte restmaterialet, det såkaldte ”scrap læder” som skæres fra i den normale produktion, til forskellige andre formål.

Mange af Markbergs lædertasker og småvarer produceres uden læderspild overhovedet. Restlæder, som skæres fra i produktion, er ikke kun et ressourcespild, men det risikerer også at ende som skrald på lossepladser.

Det ligger dybt i Markbergs DNA at arbejde med ansvarlighed på alle niveauer og netop vores zero waste koncept er et vigtigt step for at sikre mest mulig bæredygtige produkter. Gennem zero waste opnår vi en mere ansvarlig læderproduktion idét vi kun bruger ressourcer på at fremstille materialer, der udnyttes fyldt ud.

ZERO WASTE KONCEPTET SIKRER ARBEJDSPLADSER

Udover ressourceoptimering har Markbergs zero waste koncept en stor fordel ved at fabrikkerne kan udnytte tid imellem de normale produktionsordrer til at stabilisere workflowet og dermed sikre, at fabriksarbejderne altid er beskæftigede.

I Indien, hvor vores tasker produceres, er det ofte kun ét familiemedlem, som skal forsørge resten af familien. Det er derfor vigtigt, at vi undgår perioder hvor der ikke er arbejde nok til alle på fabrikkerne, da det har store personlige konsekvenser for familier som udsættes for sæsonudsving på fabrikker.
Gennem løbende bearbejdning af de små læderrester, som eksempelvis bruges til Markberg Upcycled produkter, vil vi hele tiden kunne udnytte mere stille perioder på fabrikkerne og dermed holde hele arbejdsstyrken beskæftiget året rundt.

MARKBERG ZERO WASTE LÆDER I PRAKSIS:

Alt restmaterialet i læderproduktionen gennemgår i Markbergs zero waste koncept en række steps:

- Først benyttes større læderrester til mindre småvarer som punge og nøgleringe.

- Dernæst udnyttes mindre stykker affaldslæder til upcyclede produkter produceret som patchwork tasker - kollektionen Markberg Upcycled lander snart i butikker og online!

- Herefter støbes helt små rester til læderplader, som bruges indeni tasker til forstærkning af forskellige elementer i taskerne.